Home PageVoorwaarden aangaande !qms medicosmetics

Voorwaarden aangaande !QMS Medicosmetics

Bij Eurotrade Cosmetics wordt er gewerkt met certificaten
Deze certificaten zijn gebonden zijn aan verschillende workshops. U heeft keuze uit verschillende data voor het volgen van de workshops, waarbij op het einde van een workshop seizoen dit kan worden afgesloten met de behaalde titel “Skin Therapist” / ‘’Pro skin estheticion’’.

Het maakt daarom niet uit op welke datum u een workshop volgt, maar het maakt wel uit om een certificaat te behalen voor de drie gebonden workshops.

Voorbeeld

Hierdoor is het zo dat om het eerste certificaat te behalen u basis 1 praktijk, huidkennis 1 en H²o oxygen dient te volgen. Het voordeel voor u is dat u zelf beslist wanneer u welke workshop wenst te volgen.

Een bevordering van kennis en een optimalisatie van communicatie tussen collega’s. Nieuw is de toegankelijkheid voor alle personeelsleden, maximum 2 pers. per bedrijf.
Ook is er voor elk personeelslid dat deelneemt aan 3 workshops per seizoen een beloning door Eurotrade Cosmetics.

Wanneer u alle workshops heeft gevolgd, behaalt u de titel en het schild “Skin Therapist” op het eind van het jaar. In dit geval 20 …
De certificaten worden enkel uitgereikt indien men de gehele workshop aanwezig is. Eveneens worden de behandelingen door uzelf ondergaan.

Dit gezegd zijnde, willen wij graag nog enkele punten aanhalen die zowel voor u als voor ons belangrijk zijn om de workshops vlot te laten verlopen.

Inschrijven voor een workshop

Indien u zich wenst in te schrijven voor een workshop kan dit enkel via office@eurotrade-cosmetics.eu. U wordt niet automatisch ingeschreven voor een workshop.

Kosten

Er zijn kosten verbonden aan de workshop, deze variëren per fase.
De facturatie hiervan gebeurd voor aanvang van de workshop. Wanneer u de factuur ontvangt dient deze binnen 5 dagen voldaan te worden om uw inschrijving te garanderen.

Annulatie

De annulatie voor een workshop dient te gebeuren ten laatste 5 werkdagen voor aanvang van de workshop. Bij laattijdig annulatie worden geen kosten vergoed.

Bestellingen

Bestellingen dienen tijdig door gegeven te worden.

GSM gebruik

Wij hebben de workshops aangepast om deze sereen en vooral vlotter te laten verlopen. Daarom is gebruik van de GSM enkel toegelaten in de brasserie. In de theorie en in de praktijklokalen vragen wij u deze volledig uit te zetten. (Geen berichten/FB/twitter/foto’s/enz…)

Begin en eindtijd workshop

Gelieve u in te schrijven voor een volledige workshop. Het is erg storend om te laat te komen of om een workshop vroeger te verlaten. Indien u belet bent, waardoor u een workshop maar gedeeltelijk kan volgen, kunt u deze het best annuleren. (m.u.v. files)

Ontvangst vanaf 09.30 u
Start workshop stipt 10.00 u
Einde workshop ten laatste 16.00 u